O wystawie

O wystawie

Wystawa zrealizowana została przez Archiwum Państwowe w Lublinie w ramach projektu „Archiwa Rodzinne Niepodległej”, którego celem jest podniesienie w społeczeństwie świadomości wartości dokumentów przechowywanych w rodzinnych archiwach oraz zwrócenie uwagi na ich znaczenie dla dokumentowania postaw patriotycznych i wysiłku włożonego w odbudowę kraju po odzyskaniu niepodległości.

Wybrane archiwalia rodzinne pokazują także rolę i znaczenie osób, rodzin jak i społeczności lokalnych w odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

Czytaj więcej

Punkt konsultacyjny

Informujemy, że w Centrali Archiwum Państwowego w Lublinie oraz w naszym Oddziale w Radzyniu Podlaskim czynny jest punkt konsultacyjny, gdzie będzie można uzyskać profesjonalne porady na temat sposobów zabezpieczenia dokumentów, zdjęć, pamiątek z domowych archiwów oraz uzyskać wiedzę jak porządkować domowe archiwalia.

CZYTAJ WIĘCEJ
Punkt konsultacyjny

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022