O projekcie

W 2019 roku archiwa państwowe w Polsce świętują 100-lecie powstania sieci archiwalnej. 7 lutego 1919 roku Naczelnik Państwa Józef Piłsudski podpisał Dekret o organizacji archiwów państwowych i opiece na archiwaljami, na podstawie którego w Lublinie powstało jedno z trzech pierwszych archiwów miejscowych (obok Piotrkowa i Płocka). Jednakże praca organizacyjna nad powołaniem tego typu instytucji postępowała we wcześniejszych miesiącach, o czym świadczy przybycie do Lublina pierwszego dyrektora prof. Stanisława Ptaszyckiego w grudniu 1918 roku.

W cyklu artykułów w ramach projektu „Archiwum Państwowe w Lublinie w stulecie sieci archiwalnej” przedstawimy nie tylko stuletnią historię archiwum, lecz także sięgniemy do dawnych tradycji archiwalnych Lublina oraz zaprezentujemy obecne osiągnięcia, realizowane cele i kierunki rozwoju instytucji. W kilkunastu artykułach przybliżymy sylwetki lubelskich archiwistów, efekty ich pracy, zaprezentujemy cenne archiwalia i istotne momenty w życiu organizacyjnym Archiwum Państwowego w Lublinie.

Zachęcamy do śledzenia zakładki 100 LAT ARCHIWUM przez najbliższe miesiące 2019 roku i odkrywania kolejnych tajemnic naszej historii.

Skip to content