1646, 28 kwietnia, Warszawa

Władysław IV król polski [na prośbę m. Lublina] poleca wydać odpis swojego uniwersału z ksiąg Metryki Koronnej:

  • 1646, 25 kwietnia, Warszawa
    Władysław IV król polski, powołując się na konstytucję o pocztach z r. 1620, zabrania wydawania listów podwodowych z kancelarii królewskich, zachowując je jedynie względem posłów moskiewskich, tatarskich i tureckich, którym przysługują zwyczajne podwody. W innych przypadkach miasta zamiast podwód mają odda­wać poczwórne pieniądze podwodne do rąk pocztmagistra warszawskiego, Karola Montelupiego.

0005

 

Oryg., papv bifolium, 43,8 x 30,2 cm, zachowany dobrze, niewielkie plamy; j. pol., łac.

Pieczęć w. kor., pap.-wosk., zachowana dobrze; por. Gumowski, ni 93.

Pod tekstem: relacja i podpis Jerzego Ossolińskiego, kanclerza; „Extract… Vmver… poduodaruin”.

Na  odwrocie: „Libertatia od podwod miasta Lublina obtulit  [nojbiłis Hacirianus Jezewski”; „Publicata in castro Lublinensi (f. sexta in crast. festi s. Aimae AD 1646)”; „O podwody które zcasowano”; ,,And[reas] Joan[nes] Polanski NCL mp.” Kopia z XVIII w. nie uwierzytelniona.

Reg.: KmL, sygn. 248, s.52 (z błędną adnotacją: „niemasz”); AmL, sygn. 151, nr 188.

Druk: Riabinin, nr 324.

Wykaz, 157; DmL, sygn. 168.

_ZDJ0009

Skip to content