1781, 14 lutego, Warszawa

Stanisław August król polski wydaje list żelazny Żydom lubelskim z Krakow­skiego Przedmieścia, biorąc ich w obronę przed sądem wójtowsko-ławniczym i po­spólstwem m. Lublina do czasu zakończenia sprawy toczącej się w sądzie asesor­skim.

Oryg. nieznany.

Kopia, pap., k.2, 22,2 x 36 cm, zachowany dobrze; filigran; nie uwierzytelniona; j. łac.

Na odwrocie: „nie masz”; nota o oblacie dok. w ks. radź. 15 II 1781, podpis Ignacego Skwarczynskiego, archiwisty miejskiego.

Druk: Riabinin, nr 432.

Wykaz, 199; DmL, sygn. 202.

 

 

Skip to content