1494, 21 września, na sejmie radomskim

die dom. festi b. Mathei ap. et ev.

Jan Olbracht król polski z powodu przewlekłych sporów między wójtem lubelskim Stanisławem Morsztynem a rajcami i mieszczanami lubelskimi postanawia, że wójt i jego następcy, stosownie do przysługujących im uprawnień, będą: – powoływać podwójciego biegłego w prawie, wiarygodnego i cieszącego się dobrą sławą oraz odwoływać go z urzędu według swej woli; – odnawiać i wystawiać, w miejsce spalonych, kramy pod ratuszem, w których znajdą pomieszczenie kupcy spoza Lublina przybywający na jarmarki; – posiadać wszystkie jatki rzeźnicze znajdujące się w przeznaczonych na nie od dawna miejscach; – sądzić mieszczan lubelskich jedynie według prawa magdeburskiego, pod karą 100 grzywien.

Lista świadków

DmL_022_2
Oryg., perg., 58 x 33+12 cm, niewielkie plamy; inicjał „I”; j. łac.

Pieczęci brak, dziury po sznurku.

Pod tekstem: relacja i podpis Krzesława z Kurozwęk, kanclerza.

Na  odwrocie:  „Super  electionem viceadvoc[ati]”;  „Lectum”;  inne napisy zatarte;  „No  54to” (sumariusz z r. 1841).

Odpis: KmL, sygn. 145, k.9-10; reg.: KmL, sygn. 248, s.20; AmL, sygn. 151, nr 54.

Druk: Riabinin, nr 75. Wykaz, 13; DmL, sygn. 22.

 

 

Skip to content