1456, 4 marca, Kraków

f. ąuinta pt dom. Oculi

Kazimierz [Jagiellończyk] król polski zwalnia Stanisława Morsztyna, rajcę krakowskiego i wójta dziedzicznego lubelskiego oraz jego sukcesorów od wszelkich posług i wypraw wojennych związanych z posiadaniem wójtostwa, jak też rozciąga na niego prawa i wolności nadane przez króla Kazimierza [Wielkiego] poprzednim właścicielom tego wójtostwa.

Lista świadków

 

Oryg., perg., 61,5 x 30+11,2 cm; niewielkie przedarcia na złożeniach, pismo miejscami wyblakłe; inicjał „I”; j. łac.

Pieczęci brak, jedw. sznurek trójbarw.

Pod tekstem: relacja Jana Lutka z Brzezia, podkanclerzego.

Na odwrocie: 3 regesty [XVI-XVIII w.]; „Lectum”; Nro 29no (sumariusz z r. 1836).

Kopia z XVIII w., nie uwierzytelniona.

Odpis: KmL, sygn. 145, k.6v-7v; reg.: KmL, sygn. 248, s.12 (pod datą dzienną: „f. 6”); AmL, sygn. 151, nr 34.

Druk: Riabinin, nr 43; Katalog hopac, nr 40.

APL, 9a; DmL, sygn. 16.

 

 

Skip to content