1625, 29 grudnia, Czemierniki

Zygmunt III król polski poleca władzom Podzamcza Lubelskiego, aby wszystkie dobra nieruchome, ruchome oraz sumy pieniężne pozostałe po zmarłym mieszkańcu przedmieścia Czwartek, Janie Jankowskim, wydali szl. Janowi Podnie-sinskiemu donatariuszowi królewskiemu, ponieważ majątek zmarłego przeszedł prawem kaduka do skarbu królewskiego.

0003

Sigismundus Dei gratia rex Poloniae, magnus dux Lituaniae, Russiae, Prussiae, Masouiae, Samogitiae Liuoniaeque nec non Suecorum, Gottorum Vandalorumque haereditarius rex. Famatis proconsuli, consulibus, advocato et scabinorum subcastrensium civitatis nostre Lublinensis fideles nobis dilecti gratiam nostram regiam. Famati fideles nobis dilecti, contulimus nobili Joanni Podniesiński bona omnia, mobilia et immobilia summasque quasvis pecuniali certis de causis in re caduco post quodam Joannem Jankowski incolam Lublinensem, alias na Czwartku ad fiscum nostrum regiam devoluit, manos itaque fideles tribuentes ac ad requisitionem prefati donatarium sine ipsis mandatarii bona omnia suprascripta villi in realem et actualem possessionem tradunt et assignent pro gratia nostra. Datum Czemiernicys, die XXIX mensis decembri, anno Domini MDCXXV, regnorum nostrorum Poloniae XXXIX, Sueciae XXXII.

Sigismundus rex.

Joannes Lipski referendarius.

 

Oryg., pap., bifolium, 20 x 22 cm; zachowany dość dobrze; filigran; j. łac.

Pieczęć mn. kor., pap.-wosk., zachowana dobrze; por. Gumowski, nr 80.

Pod tekstem: „Sigismundus Rex”; „Jo[ann]es Lipski”; „Mandat pro extradtitione … caduco do Lu­blina Podniesinskiemu vrzen…”

Wykaz, 138;

DmL, sygn. 153.

_ZDJ0011

Skip to content