1625, 29 grudnia, Czemierniki

Zygmunt III król polski poleca władzom Podzamcza Lubelskiego, aby wszystkie dobra nieruchome, ruchome oraz sumy pieniężne pozostałe po zmarłym mieszkańcu przedmieścia Czwartek, Janie Jankowskim, wydali szl. Janowi Podnie-sinskiemu donatariuszowi królewskiemu, ponieważ majątek zmarłego przeszedł prawem kaduka do skarbu królewskiego.

0003

 

Oryg., pap., bifolium, 20 x 22 cm; zachowany dość dobrze; filigran; j. łac.

Pieczęć mn. kor., pap.-wosk., zachowana dobrze; por. Gumowski, nr 80.

Pod tekstem: „Sigismundus Rex”; „Jo[ann]es Lipski”; „Mandat pro extradtitione … caduco do Lu­blina Podniesinskiemu vrzen…”

Wykaz, 138;

DmL, sygn. 153.

_ZDJ0011

Skip to content