1616, 22 stycznia, Warszawa

[Zygmunt III] król polski daje list żelazny na okres 6 miesięcy poddanym ze wsi miejskiej Konopnica, biorąc ich w opiekę przed obu urzędami miejskimi lubel­skimi.

 0003

 

Orygv pap., bifolium, 32,5 x 21, 5 cm; plamy, frag. z imieniem króla wydarty; j. lac.

Pieczęć mn. kor., pap .-wosk., zachowana dość dobrze; por. Gumowski, nr 79.

Pod tekstem: podpis i relacja Henryka Firleja, podkanclerzego; ,,Joan[nes] Skrzetuski”; „Salvus conductus siibditis de villa Conopnica a vi et potentia officii utriusąue civilis Lublinensis”.

Na odwrocie: „Salvus conductus…”.

Druk: Riabinin, nr 294.

Wykaz, 126; DmL, sygn. 144.

_ZDJ0035

Skip to content