1624, 7 marca, Lublin, w kamienicy Aleksandra Konopnicy, burmistrza

Umowa między rajcami lubelskimi a Jakubem Tremenzolem murarzem lubel­skim o wymurowanie bramy „w końcu Przedmieścia Krakowskiego u slaku albo okopow nowo zaczętych”.

Oryg., pap., 20,3 x 33 cni; przedarcia na złożeniach; j. pol.

Pieczęcie pap.-wosk.: rady por. Katalog, nr 5; sygnet. Jakuba Tremenzola; obie dobrze zachowane.

Pod tekstem: podpisy stron.

Na odwrocie: „Contract o bramę v szanczu sp. Jakuba Murarza na co iest … quit na fl 300″.

Druk: Stankowa, Gawarecki, Jakub Trenmiizel – architekt lubelski, s.275, 278, 279.

Rep.: Tamże, s.276-277.

Dok. wyłączony z akt luźnych m. Lublina.

DmL, sygn. 152.

 

 

Skip to content