1529, 29 listopada, w grodzie lubelskim

f. secunda in vig. s. Andree

Janusz Świerczowski kasztelan wiślicki i starosta lubelski, chcąc wynagrodzić krzywdy, które jako starosta uczynił mieszczanom lubelskim przy korzystaniu z pa­stwiska między rz. Bystrzycą a łanami miejskimi, oraz w stosunku do rusznikarza Iglarza, przywraca miastu wszystko, co w jakikolwiek sposób zostało mu odebrane.

Lista świadków

PL-35-22-DmL-47-1-1-2

Janussius Swyerczowsky castellanus Vyszliczensi et capitaneus Lublinensi, significamus tenore presencium, quibus expedit, attendentes fieri cum nostre conscienciae scrupulo iniurias, quas civibus Lublinensibus existens protunc capitaneus intulimus et pro quibus ipsi cives nos traxerant vigore commisionis sacre regie maiestatis ad decisionem certorum commisariorum per suam sacram regiam maiestatem deputatorum cassamus, revocamus in nihilum rediendo et asserimus ibidem fecisse eis motus ira et ex allocucione quorundam hominum pro pascuis inter fluvium Bystricza [et] laneos [civ]iles adiacentibus necnon pro bumbardista dicto Iglyarz et alias iniuriis, videlicet ea omnia, que ab ipsa civitate alienavimus quocumque modo, prout ex antiquo fuit eidem civitati restituimus. Harum in testimonium literarum sigillum nostrum presentibus est subappensum. Actum […] in castro Lublinensi, feria secunda in vigilia sancti Andree, anno Domini millesimo quingentesimo vigesimo nono, presentibus generosis et nobilibus: Janussio Swyacziczkj, […] magistro Petro Pyothrowskj vicecapitaneo, Joanne Czechomskj iudice castri Lublinensi, Bernardo Kziczkj et aliis testibus circa premissa existentibus fide dignis.

 

Oryg., perg., 27,7 x 17,7+5,4 cm, dwie nieduże dziury na zakładce i górnym marginesie; pismo częściowo zatarte; j. łac. Pieczęci brak, pasek perg.

Na odwrocie: 2 regesty [XVI w.], częściowo zatarte; „Janussy Swiczowski Capit[aneus] Lublin[ensis] pascuor[um] restitutio bonum”; ,,And[reas] Joan[nes] Polanski N C L”; „Lectum”; „Nro 72do” (sumariusz z r. 1836).

Reg.: KmL, sygn. 248, s.27 (zapis nazwiska starosty błędny: Swiczowski); AmL, sygn.151, nr 84 (jako wystawca: Janusz Szwiszczowski kasztelan lubelski).

Druk: Riabinin, nr 124.

Wykaz, 37; DmL, sygn. 47.

Uwaga: por. Urzędnicy lubelscy, nr 311, informacja (na podstawie: Wadowski, Kościoły, s.333), że Janusz Jan Świerczowski starosta lubelski i kasztelan wiślicki (1527-1528) zmarł w Lublinie w listopadzie – grudniu 1528 r. i został pochowany w klasztorze Dominikanów.

 

 

Skip to content