1529, 29 listopada, w grodzie lubelskim

f. secunda in vig. s. Andree

Janusz Świerczowski kasztelan wiślicki i starosta lubelski, chcąc wynagrodzić krzywdy, które jako starosta uczynił mieszczanom lubelskim przy korzystaniu z pa­stwiska między rz. Bystrzycą a łanami miejskimi, oraz w stosunku do rusznikarza Iglarza, przywraca miastu wszystko, co w jakikolwiek sposób zostało mu odebrane.

Lista świadków

PL-35-22-DmL-47-1-1-2

 

Oryg., perg., 27,7 x 17,7+5,4 cm, dwie nieduże dziury na zakładce i górnym marginesie; pismo częściowo zatarte; j. łac. Pieczęci brak, pasek perg.

Na odwrocie: 2 regesty [XVI w.], częściowo zatarte; „Janussy Swiczowski Capit[aneus] Lublin[ensis] pascuor[um] restitutio bonum”; ,,And[reas] Joan[nes] Polanski N C L”; „Lectum”; „Nro 72do” (sumariusz z r. 1836).

Reg.: KmL, sygn. 248, s.27 (zapis nazwiska starosty błędny: Swiczowski); AmL, sygn.151, nr 84 (jako wystawca: Janusz Szwiszczowski kasztelan lubelski).

Druk: Riabinin, nr 124.

Wykaz, 37; DmL, sygn. 47.

Uwaga: por. Urzędnicy lubelscy, nr 311, informacja (na podstawie: Wadowski, Kościoły, s.333), że Janusz Jan Świerczowski starosta lubelski i kasztelan wiślicki (1527-1528) zmarł w Lublinie w listopadzie – grudniu 1528 r. i został pochowany w klasztorze Dominikanów.

 

 

Skip to content