1377, 9 września, przed zamkiem bełskim

f. tertia in crast. Natiuitatis Marie Virg. Glor.

Piotr [ze Szczekocin] kasztelan i starosta lubelski stwierdza, że Ludwik król węgierski polecił na prośbę rajców lubelskich, uwolnić dwa łany pola poza miastem, po obu stronach drogi prowadzącej do Wąwolnicy, od pobieranej dotychczas na św. Marcina opłaty 6 skojców od każdego łana, jako przeznaczone na schronisko dla mieszkańców m. Lublina podczas walk z Litwinami.

Lista świadków.

 

Oryg., perg., 27,8 x 1

6+33 cm, zachowany dobrze; j. łac.

Pieczęci brak, nacięcia na perg.

Na odwrocie: „Literae ad duos laneos ad Cczechow pro expulsione pecorum et libertas a solutione census 1377” i 3 podobnie brzmiące regesty, częściowo zatarte [XVI-XVIII w.]; „nie ma”. N 6 (sumariusz z r. 1841).

Kopia z XVIII w. nie uwierzytelniona.

Odpis: KmL, sygn. 145, k.49v; reg.: AmL, sygn. 151, nr 6.

Druk: KDMłp III, nr 894; Riabinin, nr 8.

Wykaz, 5; DmL, sygn. 5.

Uwaga: wtorek przypadał właśnie w dniu 8 września, zatem „nazajutrz po święcie” wypadałoby na 9 września.

Skip to content