1696.12 lutego, Warszawa

Jan III król polski zezwala Żydom lubelskim na wolny handel w mieście, za­braniając magistratowi i kupcom oraz Piotrowi Giernowi, który „bez wiadomości ich [tj. Żydów] przeciwko onym wystarał się o przywilej z kancelarii królewskiej na nowe bractwo kupieckie”, przeszkadzania im w tym handlu; uznaje zarazem, że wymieniony przywilej Żydów nie obowiązuje.

 

Oryg. nieznany.

Ekstrakt z ksiąg grodzkich lubelskich (XVII w.); pap., k. 4, 19,5 x 23 cm, podarty, tekst uszkodzony; filigran; j. łac.

Pieczęć pap.-wosk., nieczytelna.

Pod tekstem: „Legit Kamieński”; „Correxit Grodzicki mp.”

Na odwrocie: noty o oblacie dok. w ks. grodź. (1696) i w ks. radź. w r. 1696 f.4 p. Invocavit (14 III), podpis Tomasza Argiela, pisarza miejskiego; „Nie masz”; N 209 (sumariusz z r. 1841).

Odpis: KmL, sygn. 229, k.543v-544; reg.: AmL, sygn. 151, nr 209.

Druk: Riabinin, nr 388.

Wykaz, 184; DmL, sygn. 186.

Skip to content