1597, 3 czerwca, Warszawa

Zygmunt III król polski, w związku ze skargą mieszczan lubelskich na dar­mowe wymuszanie od nich podwód, stosownie do konstytucji króla Zygmunta Au­gusta z lat 1564 i 1565 nakazuje, „aby nikomu tak z sług jako tez i urzędników na­szych, który listu podwodnego za podpisem i pieczęcią koronną nie będzie miał, al­bo temu komu w tym mieście na tym należeć będzie nie pokaże, bądź tez skrobany, i płacie wedle zwyczaju nie chciałby, tedy podwody tak konnej jako z wozem Urząd Miejski Lubelski aby nie dawał i dawać zakazał”; określa też szczegółowo sposób postępowania w przypadku okazania „listu bez okienek”, „z okienkami”, polecając zarazem mieszczanom, „aby nieomieszkanie podwody posłańcom naszym za listy dobremi podwodnemi wydawali”.

0003

 

Oryg. nieznany.

Kopia z XVIII w., pap., 20,6 x 33,6 cm; zachowana dobrze; nie uwierzytelniona; j. pol.

Na odwrocie: „Copia 1597mi anni”

Reg.: AmL, sygn. 151, nr 159.

Druk: Riabinin, nr 262.

Wykaz, 113; DmL, sygn. 129.

 

 

Skip to content