[1541], [2?] marca, [b.m.w.]

regio nostro XXXVo, […] Cinerum […]

Zygmunt król polski nakazuje Piotrowi [Firlejowi] z Dąbrowicy wojewodzie lubelskiemu, aby podwojewoda nie mieszał się do propinacji, jako sprawy należącej z dawna do rajców.

169

 

Oryg., pap., 43,5 x 31,7, bardzo zniszczony, frag. wydarte, ubytki tekstu; j. łac.

Pieczęci brak, wydarta.

Pod tekstem: „Ad mandatum Regie Maiestatis proprium”; „Literae ad dominum palatinum ne in constitucionem vini se ingerat”; „Justam prohibicio”.

Druk: Riabinin, nr 174.

Wykaz, 68; DmL, sygn. 79.

Uwaga: Piotr Firlej z Dąbrowicy był wojewodą lubelskim w 1. 1537 – 1545, por. Urzędnicy lubelscy, nr 367.

Skip to content