1576, 30 listopada, Toruń, na sejmie walnym

die vltima mensis Novembris

Stefan król polski powtarza i potwierdza poniższy dokument:

  • 1576, 5 listopada, Toruń, na sejmie walnym
    Jan z Tęczyna starosta lubelski, w związku ze skargami m. Lublina na krzywdy wyrządzane przez Stanisława Zawieprskiego, surogatora i sędziego grodzkiego lubelskiego, reguluje wzajemne stosunki między nimi w sposób:
    Zawieprski i jego następcy na urzędzie mają „uczciwie i przystojnie obchodzić się z rajcami jako tymi, którzy zasiedli na miejscu króla”. Gdyby którykolwiek mieszczanin wyrządził krzywdę sędziemu lub jego namiestnikowi, ci powinni dochodzie sprawiedliwości przed sądem miejskim. Sługom sędziego, szukającym z jego polecenia po piwnicach i komorach piwa przywoźnego, ma towarzyszyć osoba wyznaczona przez rajców. Tylko połowa znalezionego piwa może być zabierana na zamek; połowę winni brać rajcy dla szpitala, mnichów i szkoły. Starosta utrzymał zwyczajowe prawo rajców przywozu na własny użytek po beczę piwa. Pozwalał szynkować gorzałkę tym, którzy wynajmują szynki u rajców, bez względu na jej pochodzenie. Zabraniał targowania mięsem „na miejscach niezwyczajnych”, pozwalając rzeźnikom zabierać mięso za powiadomieniem urzędu i oddawać ubogim w szpitalu. Zabraniał Zawieprskiemu i jego następcom wybierania „niesłychanego targowego” od przyjeżdżających na jarmarki lubelskie. Zezwalał ubogim niewiastom, które „we węzłach mąkę przedawacz na rinek dla ubogich i rzemiesnikow nosą”, na jej sprzedaż.

Lista świadków (w dok. królewskim.)

 

Oryg. nieznany.

Kopia z XVIII w., pap., k.4; 33 x 21,5 cm; zachowana dobrze; filigran;   nie uwierzytelniona; j.pol. (dok. starosty), łac.

Na marginesie: zapiski dotyczące poszczególnych spraw regulowanych przez dokument starosty.

Na odwrocie: regest częściowo zatarty; „młyn”; „niema”.

Reg.: KmL, sygn. 248, s.39; AmL, sygn. 151, nr 151.

Druk: Riabinin, nr 243.

Wykaz, 105; DmL, sygn. 119.

Uwaga: W kopii pominięte imię wystawcy dokumentu – pozostawiono miejsce na – najpewniej – ozdobny wpis; wpisano później brązową kredką, niedbale: „Stephan Batori”. W: Urzędnicy lubelscy, nazwisko Stanisława Zawieprskiego [Zawieprzskiego] w ogóle nie występuje.

 

 

Skip to content