1588, 6 kwietnia, Kraków

Zygmunt III król polski potwierdza i odnawia wszystkie prawa, przywileje i wolności nadane m. Lublinowi przez jego poprzedników.

0003

 

Oryg., perg., 59 x 20,3+9,3 cm; podarty na złożeniu, tekst uszkodzony; j. łac.

Pieczęć mn. kor., w miseczce wosk., na jedw. sznurku wbw., mało wyraźna; por. Gumowski, nr 77.

Pod tekstem: „Sigismundus Rex”; „Stanislaus Radeczky scripsit”.

Na odwrocie: regest [XVII w.]; „Lectum”; ,,And[reas] Joan[nes] Polanski Notarius C. L. m p”.; inne napisy  zatarte; „Nro 131mo” (sumariusz z r. 1836).

Reg.: KmL, sygn. 248, s.39; AmL, sygn. 151, nr 152.

Druk: Riabinin, nr 248.

Wykaz, 107; DmL, sygn. 123.

_ZDJ0020

Skip to content