1448, 5 października, Kraków

sab. pt fest. s. Francisci confes.

Rajcy sześciu miast: Krakowa, Sącza, Kazimierza, Olkusza, Bochni i Wieliczki pod przewodnictwem Zbigniewa [Oleśnickiego] biskupa, Jan z Czyżowa kasztelana i starosty, Jana z Tęczyna wojewody krakowskich, na polecenie króla Kazimierza rozstrzygają spór o przynależność wójtostwa dziedzicznego lubelskiego: do króla czy do Jana Pieczenia rajcy krakowskiego, na korzyść rajcy jako spokrewnionego w trzeciej linii z ostatnim wójtem lubelskim Piotrem [Schirmerem] stwierdzając, że król nie ma żadnych praw do wspomnianego wójtostwa.

Lista świadków

 

Oryg., perg., 43,5 x 25,1+4,2 cm, bardzo zniszczony, przedarty poziomo wzdłuż złożenia, podklejony taśmą, ubytki tekstu, plamy, pismo wyblakłe, miejscami nieczytelne; j. łac.

Pieczęci brak, nacięcia na perg. dla sześciu pieczęci.

Na odwrocie: regest [XVIII w.], częściowo zatarty; „Lectum”.

Kopia z XVIII w. nie uwierzytelniona.

Reg.: AmL, sygn. 151, nr 24. APL, 8c; DmL, sygn. 11.

Uwaga: W KmL, sygn. 145, k.3v-4 jest odpis podobnie brzmiącego dokumentu różniącego się jednak intytulacją (rozpoczyna się od Zbigniewa biskupa, Jana z Czyżowa kasztelana i starosty oraz Jana z Tęczyna wojewody krakowskich), jak też odmiennie zapisaną datą dzienną: „sabbato pt fest. s. Michaelis prox.” (także 5 października). Tekst tego właśnie dokumentu drukuje S. K u r a ś, ZDM., III, nr 807 (na podstawie oryg. w AGAD, sygn. 6652), a jego regest Riabinin, nr 29; jest także w Kat. Łopac, nr 35 (b. lakoniczny) oraz w KmL, sygn. 248, s.9-10. Na dwa różne dok. zwrócił już uwagę K. Myśliński (Wójt dziedziczny, s.76, 77, 89). Jan z Czyżowa (Czyżowski) był kasztelanem krakowskim w 1. 1438 – 1458, por. Urzędnicy małopolscy nr 143, 1297; Jan z Tęczyna (Tęczyński), był wojewodą krakowskim w 1. 1438 – 1459, tamże, nr 472.

 

 

Skip to content