1694, 4 czerwca, z urzędu radzieckiego

f. sexta pt Festa Solemnia Pentecosten prox.

Burmistrz i rajcy m. Lublina poświadczają, że Paweł Zugiewicz, winiarz, przyjął prawo miejskie.

 0002

 

Oryg. nieznany.

Ekstrakt z ks. radź., pap., k.2; 33,2 x 20 cm; frag. tekstu wydarty, przedarcie w miejscu złożenia; nie

uwierzytelniony; filigran; j. łac.

Pod tekstem: „Ex protocollo actorum officii consularis Lublinensis extraditum Thomas Argiel Notarius consularis Lublinensis mp.”

Dok. wyłączony z akt luźnych m. Lublina.

DmL, sygn. 185.

Skip to content