1744,10 marca, w ratuszu lubelskim

Dekret komisarzy królewskich ustanowionych do egzekucji dekretu z 17 XII 1743 r. [zob. nr 290], którzy w obecności burmistrza, rajców, wójta, ławników, triumwirów, mężów elektów a także kupców i całego pospólstwa m. Lublina powo­łali szl. Józefa Silkiewicza na wieczystego wójta lubelskiego (advocatum perpetu-um); aprobowali ugodę w innych sprawach spornych między radą a ławą i kupca­mi, nawiązującą do ugody z 2 IV 1691 r. [zob. nr 273]; nakazali Żydom zamieszka­łym w mieście i na Przedmieściu Krakowskim w ciągu tygodnia opuście wraz z to­warami zajmowane dwory, domy, kramy i zabronili im handlu w mieście, jak też nałożyli kary na właścicieli domów, którzy trzymali u siebie Żydów, zabraniając im także propinacji piwa i wina.

Oryg., współlopr. z nr 290 (DmL, sygn. 191, k. 12-20), brak ostatniej karty; j. łac, pol.

Pieczęcie sygnet. (3) odciśnięte w negatywie na k.21.

Na marginesach: zapiski dot. treści dok.

Na odwrocie (k.20): „Decretum Commissoriale Sacre Regie Majestatis Anno Domini 1744to”; k.21: nota o oblacie w ks. wójt.-ławn. 31 XII 1746 r.

Reg.: KmL, sygn. 248, s.60.

APL, 190a; DmL, sygn. 192.

Uwaga: Dekret nie ma formularza właściwego dla dokumentu, zdecydowano jednak pozostawić go wśród dokumentów miejskich ponieważ finalizuje postanowienia dok. nr 290.

Skip to content