1912, Witold Cholewiński

Плaн Г.[opoдa] Люблинa

Plan M.[iasta] Lublina

Data opracowania: 1912

Autorzy: Witold Cholewiński. Dodatek do przewodnika po Lublinie

Skala: brak skali

Opis zewnętrzny

  • – wymiary: 44,5 x 65 cm
  • – technika wykonania: druk, litografia Adam Jarzyński, wielobarwny
  • – materiał: papier
  • Język opisu treści planu: polski, rosyjski

Akta miasta Lublina. Plany miasta Lublina, sygn. 310 (dawna 12 a)

Skip to content