1506, 26 lutego, Lublin, na sejmie walnym

f. quinta pt fest. s. Mathie ap. prox.

Aleksander król polski, pragnąc ulżyć m. Lublinowi zbyt obciążonemu d dawaniem podwód królewskich, ustanawia sposób i porządek tej powinności: królowi jadącemu wraz z królową na Litwę miasto ma obowiązek dawać 12 dobrych czterokonnych wozów do Parczewa lub Łukowa, na Ruś – do Krasnegostawu, do ziemi sandomierskiej albo Wielkopolski – do Urzędowa lub Kazimierza; królowi jadącemu bez królowej miasto dostarcza tylko 6 podwód. W pilnych potrzebach króla i państwa miasto będzie dostarczać podwód do dalszych stacji za opłatą.

PL-35-22-DmL-31-1-1

 

Oryg., perg., 45 x 22+7,6 cm, zniszczony, podarty, tekst w znacznej części uszkodzony; inicjał „A”;

j. łac.

Pieczęci brak, pasek perg.

Pod tekstem: relacja i podpis Macieja Drzewickiego, podkanclerzego.

Na odwrocie: 3 regesty [XVI-XVIIw.], prawie zatarte; „Super poduodarum”; „Podwody”; „Nro 56to” (sumariusz z r. 1836).

Odpis: KmL, sygn. 145, k. 27-27v; reg.: KmL, sygn. 248, s.22; AmL, sygn. 151, nr 63.

Druk: Riabinin, nr 96; MRPS, III, nr 2699.

Wykaz, 21; DmL, sygn. 31.

 

 

Skip to content