1633,15 lutego, Kraków

Władysław IV król polski powtarza i potwierdza poniższy dokument króla Zygmunta III:

  • 1589, 20 czerwca, Lublin
    Zygmunt III król polski powtarza i potwierdza poniższy dokument króla Henryka [Walezego]:
  • 1574, 15 kwietnia, Kraków
    Henryk król polski, z powodu zasług, uwalnia ławnika lubelskiego szl. Barto­sza Heltha, jego żonę Reginę i sukcesorów, oraz ich nieruchomości w Lublinie i na przedmieściach spod jurysdykcji miejskiej, poddając jurysdykcji królewskiej i staro­ścińskiej; zwalnia od wszelkich ciężarów miejskich, od obowiązku przyjmowania w swoich domach gości krajowych i cudzoziemskich w czasie obecności króla i pod­czas sądów trybunalskich; nadaje prawo szynkowania w wymienionych domach w mieście i na przedmieściu wszelkich trunków i napojów miejscowych i przywoź-nych, jak też warzonych na miejscu, bez jakichkolwiek opłat na rzecz króla, starosty i miasta.

0004

 

Oryg., pergv 74 x 32+10 cm, zniszczony, jakby zbutwiały, pismo wyblakłe; j. łac.

Pieczęć rrm. kor., w puszce met. bez wieczka, na jedw. sznurku jbw., zachowana dobrze; por. Gumowski, nr 94.

Pod tekstem: „Vladislaus Rex”; „Stanislaus Lorkowski mp”.

Na odwrocie: napisy nieczytelne; „Nro 157mo” (sumariusz z r. 1836).

Reg.: KmL, sygn. 248, s.48-49; AmL, sygn. 151, nr 181.

Druk: Riabinin, nr 306.

Wykaz, 143; DmL, sygn. 157.

_ZDJ0004

Skip to content