1647, 23 stycznia, Warszawa

Jerzy Ossoliński kanclerz wielki koronny i Jan Gembicki dziekan krakowski delegowani przez króla do rozstrzygnięcia sporu między klasztorem Brygidek w Lublinie z jednej, a m. Lublinem z drugiej strony oświadczają, że między wspo­mnianymi stronami została zawarta ugoda dotycząca prawa korzystania z blechu, z wodociągu i udziału w jego konserwacji, rozgraniczenia gruntów klasztornych i miejskich, odpłatnego użytkowania przez miasto miejsca wyznaczonego na gruncie klasztornym do przechowywania „rur drzewianych et omnium apparamentorum do rurmurza należących”, naprawy szańców i baszt w granicach posiadłości klasz­tornych.

 

Oryg., k. zapis. 5, opr. w czerwoną skórę, 20 x 31 cm, zachowana dobrze, filigrany; j. pol.

Pieczęcie pap.-wosk.: herbowe Ossolińskiego i Gembickiego; klasztoru; rady, por. Katalog, nr 5; ła­wy, por. Katalog, nr 15; wszystkie zachowane dobrze.

Pod tekstem: podpisy wystawców, sióstr brygidek, wójta, ławników, burmistrza, rajców, pisarzy obu urzędów, przedstawicieli pospólstwa.

Na k.5 – nota o oblacie w ks. miejskich, 1 VI 1782 r., podpis Jana Kantego Makarowicza rajcy i pisa­rza.

Reg.: KmL, sygn. 248, s.52; AmL, sygn. 151, nr 189.

Druk: Riabinin, nr 325.

Wykaz, 158; DmL, sygn. 169.

Skip to content