1596, 3 maja, Warszawa, na sejmie walnym

Zygmunt III król polski, potwierdzając przywileje na prawo składu nadane Lublinowi przez królów Władysława [zob. nr 8] i Kazimierza (2468, 21 I, Jedlina) na­kazuje, aby wszyscy kupcy chrześcijańscy i żydowscy przyjeżdżający na jarmarki lubelskie, zgodnie z dawnym zwyczajem, uiszczali opłatę od składu.

0004

 

Oryg., perg., 38 x 24,7 cm; dziura w miejscu złożenia, tekst uszkodzony; j. łac.

Pieczęć mu. kor., pap.-wosk., niezbyt wyraźna; por. Gumowski, ni 78 /?/.

Pod tekstem: „Sigismundus Rex”; „Paul[u]s …”; „… priuilegium … ratione deposito…”.

Na  odwrocie: „NB. 54tum Priuilegium in quo continet[ur] approbatio solutioiiis a depositione mercium An Dni 1596 (d. 3 mensi May” – dopisane później).

Reg.: KmL, sygn. 248, s.40; AmL, sygn. 151, nr 158.

Druk: Riabinin, nr 260.

Wykaz, 112; DmL, sygn. 128.

Uwaga: datę dok. króla Kazimierza uzupełniono na podstawie: Riabinin, nr 51.

_ZDJ0020

 

 

Skip to content