1527, 27 kwietnia, Kraków

sab. prox. a. dom. Conductus Paschae

Zygmunt król polski, mimo że przed trzema laty na sejmie w Piotrkowie zawiesił na 5 lat wielu miastom opłaty celne, teraz ze względu na wynikłe stąd straty dla całego państwa, odwołuje wspomnianą suspensę i poleca poborcom celnym, aby nie pobierali jedynie tych ceł, od których miasta otrzymały zwolnienie przed uniwersałem piotrkowskim 1523 r.

PL-35-22-DmL-46-1-1

 

Kopia z XVIII w., pap., 33,5 x 21,5 cm, zachowana dobrze; nie uwierzytelniona; j. łac.

Reg.: AmL, sygn. 151, nr 83.

Druk: Riabinin, nr 122.

Wykaz, 36; DmL, sygn. 46.

 

 

Skip to content