1518, 2 października, Kraków

sab. prox. a. fest. s. Francisci

Zygmunt król polski wobec skarg rajców i mieszczan lubelskich, poleca Ja­nowi z Pilczy staroście lubelskiemu: nakazać przeniesienie w inne miejsce domu przy bramie miejskiej wybudowanego za pozwoleniem starosty przez pewnego Żyda; zabronić sprzedaży i szynkowania piwa przywoźnego w łaźni miejskiej i we wsi Tatary, zezwalając na wyszynk w tych miejscach wyłącznie piwa lubelskiego; wyznaczyć inną drogę do Kocka i Łukowa dla pieszych i do pędzenia bydła na pastwiska miejskie, bo na skutek urządzenia przez starostę pod zamkiem sadzawki i obfitośći w niej wody, mieszczanie zostali pozbawieni dotąd używanej drogi publicznej; ograniczyć i przywrócić do dawnego zwyczaju handel żydowski w mieście, ponieważ niestosowne byłoby, gdyby żydzi korzystali z uprawnień i wolności na równi z ludnością chrześcijańską.

PL-35-22-DmL-42-1-1

 

Oryg., pap., 31 x 40,2 cm; przedarcie na złożeniu, nieznaczne udzkodzenie tekstu; j. łac.

Pieczęć mn. kor., pap.-wosk., niewyraźna; por. Gumowski, nr 46.

Pod tekstem: „Ad mandatum Regie Maiestate proprium”.

Na marginesie (z lewej): nota o oblacie dokumentu w ks. radź. 26 VI 1786 r. i podpis Ignacego Skwarczyńskiego, pisarza.

Na odwrocie: „niema”; „Jest”. 3 kopie z XVIII w. nie uwierzytelnione.

Odpis: Ks. grodz, lub., Zapisy, sygn. 4, k.57v-58; reg.: KmL, sygn. 248, s.25; AmL, sygn. 151, nr 77.

Druk: Riabiniii, nr 115.

Wykaz, 32; DmL, sygn. 42.

Uwaga: Jan Pilecki był starostą lubelskim w 1. 1514 – 1525 (1527 ?), por. Urzędnicy lubelscy, nr 310.

 

 

Skip to content