1538, 1 lutego, Piotrków, na sejmie walnym

f. sexta in vig. Purificationis glor. virg. Mariae

Zygmunt król polski potwierdza przywileje celne m. Lublina oraz poleca wo­jewodom, kasztelanom, starostom i poborcom celnym [zwłaszcza] w Łęczycy, Radomiu, Radomsku, Rawie, Kleczowie, Sandomierzu i Krasnymstawie, aby nie pobierali ceł od mieszczan lubelskich.

127

 

Oryg., perg., 35,5 x 25+8cm, zniszczony, dziura na długości całego tekstu, pismo częściowo zatarte; j. łac.

Pieczęci brak, ślad wosku na perg.

Pod tekstem: „Ad mandatum proprium Sacre Regie Mtis”.

Na zakładce: „Lectum”.

Na odwrocie: „NB 18mum Priuilegium in quo continetur libertas a thaeloneis in tota Polonia in

omnibus ciuitatibus Regni nostri Anno Domini 15[38]”; inny napis zatarty; „No 99no” (sumariusz z r. 1836).

Kopia z XVIII w., nie uwierzytelniona.

Reg.: KmL, sygn. 248, s. 31; AmL, sygn. 151, nr 114.

Druk: Riabinin, nr 161.

Wykaz, 61; DmL, sygn. 72.

Skip to content