1570, 26 czerwca, [Warszawa], na sejmie walnym

w poniedziałek po św. Janie Krzcicielu

Zygmunt August król polski, potwierdzając przywileje zwalniające mieszczan lubelskich od wszelkich myt w państwie, poleca swoim dygnitarzom i urzędnikom, zwłaszcza mytnikom i ich pisarzom, aby nie pobierali myt i ceł wodnych i drożnych od wołów, skór, wosku, łojów i innych towarów na terenie Korony, Wielkiego Księstwa Litewskiego i przyłączonych na sejmie lubelskim 1569 r. ziem: kijowskiej, wołyńskiej i podlaskiej, „którykolwiek przepis tego listu za pieczęcią miejską lubelską albo jaką inszą ukaże”.

Lista świadków

Oryg. nieznany.

Kopia z XVIII w., pap., 21,x 33,5 cm; zachowana dobrze; filigran; nie uwierzytelniona; j. pol.

Na odwrocie: „N 128” (sumariusz z r. 1836).

Odpis: KmL, sygn. 247, nr 13; reg. KmL, sygn. 248, s.38; AmL, sygn. 151, nr 148.

Druk: Riabinin, nr 237.

Wykaz, 103; DmL, sygn. 117.

 

 

Skip to content