1605, 11 lipca, Kraków

f. secunda a. fest. s. Margarethe virg. prox.

Zygmunt III król polski w sprawie m. Lublina przeciwko rękodzielnikom i rzemieślnikom z przedmieścia Czwartek o to, że ławy chlebowe na gruncie miejskim, pod bramą, przeszkadzając w pracy miejskim piekarzom i innym rzemieślnikom, wydaje wyrok stanowiąc, że tylko dwóch mistrzów może bez wstępowania do cechu wykonywać rzemiosło na Podzamczu Lubelskim: wszyscy inni rzemieślnicy mogą wykonywać swój zawód jedynie wówczas, gdy zostaną przyjęci do cechu.

 

Oryg. nieznany

Kopia z XVIII w., pap., k.2, 20,5 x 32,8 cm, zachowana dobrze; nie wuierzytelniona; filigran; j. łac.

Pod tekstem: „Martinus Klemenc advocatus Subcastrensis Lublinensis”; nota o okazaniu „tej kopii

niby przywileju” przed sądem Lubelskiej Komisji Dobrego Porządku 24 III 1784 r., podpis: „Jan

Golawski V.G.L. Komisarz Delegowany mp.”

Na odwrocie: „1605 niema”; „N 163″ (sumariusz z r. 1841).

Reg.: AmL, sygn. 151, nr 163.

Druk: Riabmin, nr 274.

Wykaz, 115; DmL, sygn. 132.

 

 

Skip to content