1548, 10 grudnia, Piotrków, na sejmie walnym

f. secunda a. fest. s. Luciae prox.

Zygmunt August król polski powtarza i potwierdza poniższy dokument:

  • 1547, 22 października, Piotrków
    Treść, jak sygn. 96.

Lista świadków (w dok. z 1548 r.)

DML 99-1000089

 

Oryg., perg., 58,5 x 34,5+9,5 cm; 4 małe dziury, tekst uszkodzony, duża plama na całej wysokości karty; inicjał I”; j. łac.

Pieczęć zupełnie wykruszona, miseczka woskowa, uszkodzona, na jedw. sznurku wbw.

Pod tekstem: relacja i podpis Samuela Maciejowskiego, kanclerza.

Na odwrocie: regest [XVII w.]; NB. [nr zakreślony] Priuilegium in quo continet Libertas omnibus mercatoribus Lublin[ensibus] a theloneis Anno Dni 1548”; per Sigismundum primum”;Nro 115to (sumariusz z r. 1836).

Kopia z XVIII w., nie uwierzytelniona.

Odpis: KmL, sygn. 247, nr 12; reg.: KmL, sygn. 248, s. 34 (bez daty dziennej; błędna adnotacja: niemasz”); AmL, sygn. 151, nr 133.

Druk: Riabinin, nr 201.

Wykaz, 84; DmL, sygn. 99.

 

 

Skip to content