1537, 22 lutego, Kraków

f. quinta a. dom. Reminiscere prox.

Zygmunt król polski nakazuje Mikołajowi Rusockiemu staroście łęczyckiemu i rawskiemu poszanowanie nadanej mieszczanom lubelskim i potwierdzonej przywilejami  wolności celnej w obrębie całego państwa, stwierdzając zarazem, że w odnesieniu do starych ceł królewskich obowiązuje ona również w starostwach łęczyckim i rawskim, natomiast cła kasztelańskie oraz innych dygnitarzy i urzędników królewskich mieszczanie mają obowiązek płacić.

105

 

Oryg. perg., 51,5 x 21,5+8,8 cm, bardzo zniszczony, podarty, znaczne ubytki tekstu, pismo częściowo zatarte; j. łac. Pieczęci brak, nacięcie na perg.

Pod tekstem: relacja i podpis Jana Chojeńskiego, kanclerza.

Na odwrocie: regest [XVII w.], częściowo zatarty; „NB 14tum Privilegium in … in Capitaneatu Rauen[si] Lacicien[si] libertas a theloneo …lin An Dni 1537”; „Nro 93tio” (sumariusz z r. 1836). Kopia z XVIII w., nie uwierzytelniona.

Odpis: KmL, sygn. 145, k.23v-24; reg.: KmL, sygn. 248, s.31; AmL, sygn. 151, nr 108 (w obu reg. błędnie podano, że zwolnienia celne dotyczą obszaru starostwa zawichojskiego).

Druk: Riabinin, nr 156.

Wykaz, 57; DmL, sygn. 68.

 

 

Skip to content