1535, 1 września, Kraków

die festo s. Egidii

Zygmunt król polski powtarza i potwierdza poniższy dokument:

  • 1453,12 czerwca, Lublin
    f. tertia a. fest. s. Vitti
    Kazimierz [Jagiellończyk] król polski zabrania szlachcie i duchowieństwu na­bywania w Lublinie placów i domów oraz prowadzenia, załatwiania i popierania przez nią jakichkolwiek spraw w sądach miejskich.

061

 

Oryg., perg., 40 x 30,8+6,7 cm, niewielka dziura na złożeniu, tekst uszkodzony; j. łac.

Pieczęci brak.

Pod tekstem: relacja i podpis Piotra Tomickiego, podkanclerzego.

Na odwrocie: napis zatarty; „Nro 83tio” (sumariusz z r. 1836).

Odpis: KmL, sygn. 145, k.42-43; AGAD, MK, sygn. 50, s.563 565; reg.: KmL, sygn. 248, s. 30; AmL, sygn. 151, nr 95.

Druk: Riabinin, nr 146; MRPS, IV, nr 17183 i Suppl. nr 870 (dok. z r. 1453).

Wykaz, 51; DmL, sygn. 61.