1763, 31 stycznia, Warszawa

August III król polski z powodu niezgody panującej w samorządzie Lublina, co pozbawia miasto dobrego porządku, wyjątkowo sam wyznacza czterech burmistrzów z grona rajców z ubiegłego roku i nakazuje, pod surowymi karami, całkowi­te posłuszeństwo nowo ustanowionej władzy.

0008

Oryg., pap., k.2; 23,5 x 38 cm, współopr. z dok. nr 293; j. łac.

Pieczęć mn. kor., pap .-wosk., zachowana dobrze; por. Gumowski, nr 167.

Pod tekstem: podpis Michała Wodzickiego, kanclerza; „Ad mandatum Sacrae Regiae Majestatis Domini Nostri Clementissimi proprium”; „Antonins Wyszynski Premislenfsis] et Varsavien[sis] ca-nonicus S.R.Mtis et Sigilli Regni Secretarius mpp”; „Rescriptum Sacrae Regiae Majestatis ad Civitatem Lublinensem praeconsiiles et Advocatum constituens ex ratione disruptae ibidem eorimdem electionis”.

Na odwrocie: nota o oblacie dok. w ks. radź. i jego publikacji w obecności trzech ordynków w ratu­szu miejskim 9 II 1763 r., podpis pisarza miejskiego, Tomasza Jabłońskiego.

Na okładce: „Nro 182do” (sumariusz z r. 1836).

Reg.: KmL, sygn. 248, s.63; AmL, sygn. 151, nr 224.

Druk: Riabinin, nr 418.

Wykaz, 191; DmL, sygn. 200.

Skip to content