1552, 1 sierpnia, Gdańsk

f. secunda pt fest. s. Annae

Zygmunt August król polski powtarza i potwierdza poniższe dokumenty króla Zygmunta I:

  • 1541, 27 października, Wilno
    Treść, jak nr 85.
  • 1545, 20 lutego, Kraków
    Treść, jak nr 96.
  • 1548, 20 stycznia, Piotrków, na sejmie walnym
    Zygmunt król polski daje mieszczanom lubelskim prawo wybudowania kap-nicy, czyli domu, w którym topią wosk, zabraniając topienia go w jakimkolwiek innym miejscu pod groźbą jego utraty i ustalając od dostarczonego do kapnicy kamienia lub cetnara wosku opłatę w takiej wysokości, jak we Lwowie. Nakłada na dozorców wyznaczonych przez burmistrza i rajców obowiązek pilnowania, aby wosk nie był fałszowany. Wosk stopiony przywieziony do Lublina może być sprzedawany dopiero po zbadaniu go przez deputatów przysięgłych i opatrzeniu pieczęcią miejską. Przywożone z Grecji i Turcji korzenie mogą być wystawiane na sprzedaż dopiero po zbadaniu ich w przeznaczonym na to miejscu.

DML 100-1000092

 

Oryg.: Bibl. Łopac., nr 1307.

Kopia z XVIII w., pap., 34,8 x 22,5 cm; zachowana dobrze, plama z atramentu, filigran; nie uwierzy­telniona; j. łac.

Na odwrocie: Niema”.

Reg.: KmL, sygn. 248, s.35 (dotyczy tylko dok. z 1545 r.); AmL, sygn. 151, nr 137. Druk: Riabinin, nr 207; Kat. Łopac., nr 1307.

Wykaz, 85; DmL, sygn. 100.

Skip to content