1637, 28 lutego, Warszawa

Władysław IV król polski, potwierdzając nadane m. Lublinowi przywileje na prawo składu przez królów: Władysława [zob. nr 8], Kazimierza (21 11468, Jedlnia) i Zygmunta III [zob. nr 143] nakazuje jednocześnie, aby wszyscy kupcy jadący z Niemiec w kierunku Lublina składali swoje towary w murach, nie na przedmie­ściach, uiszczali opłatę od składu na rzecz miasta i zatrzymywali się w nim przez 6 tygodni, pod groźbą konfiskaty towarów.

 2

 

Oryg., perg., 47 x 21,5 cm; plamy, pismo zupełnie wyblakłe, nieczytelne; j. łac.

Pieczęci brak, jedw. sznurek jbw.

Pod tekstem: „Vladislaus Rex”; „Jo[ann]es Gembicki S[ecretarius] R Mttis”.

Na odwrocie: „Privilegium depositorii Anno 1637 die 28 February”; inny napis nieczytelny; „Nro 154to” (sumariusz z r. 1836).

Reg.: KmL, sygn. 248, s.49; AmL, sygn. 151, nr 186.

Druk: Riabinin, nr 318.

Wykaz, 154; DoiL, sygn. 163.

 

 

Skip to content