1633, 11 marca, Kraków, na sejmie koronacyjnym

Władysław IV król polski powtarza i potwierdza poniższy dokument króla Zygmunta III:

  • 1616, 7 listopada, Warszawa
    Zygmunt III król polski powtarza i potwierdza poniższy dokument:
  • 1604, 27 lipca, Lublin
    Jakub Trynkowski proboszcz fary lubelskiej św. Michała Archanioła, w celu przymnożenia temuż probostwu dochodów, aprobuje rozdanie przez jego po­przedników pustych i nie przynoszących korzyści ogrodów poddanym kościelnym za roczny czynsz i po 2 dni robocizny podczas żniw, lub – gdyby proboszcz roboci­zny nie potrzebował – 4 grosze czynszu za każdy dzień.

0007

Oryg., perg., 60 x 34+13 cm; liczne niewielkie dziury, rdzawe plamy, pismo wyblakłe, nieczytelne; j. łac, pol.

Pieczęci brak, jedw. sznurek jbw.

Pod tekstem: „Vladislaus Rex”; „Joannes Bederman”.

Na zakładce: „Confirmatio confirmationis S.R.M. Diuae memoriae super certos hortos civibus Lublinen[sibus] 1633″.

Na odwrocie: napisy wyblakłe, nieczytelne; Nro 151mo (sumariusz z r. 1836).

Kopia z 1816 r.; podpis J. Cękalskiego, archiwisty miejskiego.

Reg.: AmL, sygn. 151, nr 182.

Druk: Riabinin, nr 309.

Wykaz, 146; DmL, sygn. 159.

 

 

Skip to content