1383, 15 kwietnia, Wilno

XVII kalendas mensis Maii

Jagal [Jagiełło] wielki książę litewski i Skirgal [Skirgiełło], jego brat nadają mieszczanom lubelskim prawo wolnego wstępu na Litwę w celach handlowych oraz przyrzekają im tam opiekę i bezpieczeństwo.

Oryg., perg., 25,2 x 9,4+4 cm, zachowany dobrze, pismo nieco zatarte na złożeniach, mała plama rdzy; j. łac.

Pieczęci brak, nacięcia na perg. dla dwu pieczęci.

Na odwrocie: 2 regesty [XVII w.].

Odpis: KmL, sygn. 145, k.2v-3; KmL, sygn. 147, k.24; reg.: KmL, sygn. 248, s.3; AmL, sygn. 151, nr 8.

Druk: KDMłp., III, nr 931; Riabinin, nr 10 (pod datą 17 maja).

Rep.: „Ateneum Wileńskie”, t.7 (1930), s.10.

Wykaz, 7; DmL, sygn. 7.

 

 

Skip to content