1612, 17 marca, Warszawa

Zygmunt III król polski na skutek skarg mieszczan lubelskich na nadmierne obciążenie podwodami i stacjami dla posłów i gońców tureckich i tatarskich, oraz osób ich prowadzących, zabrania tych praktyk, ograniczając obowiązek dostarcza­nia podwód jedynie dla „przystawow”, którzy doprowadzają posłów do króla i od niego.

0003

 

Oryg., pap., bifolium, 20 x 31,5 cm; niewielkie rdzawe plamy i przetarcia w miejscach złożenia,

nieznaczne uszkodzenie tekstu; j. pol.

Pieczęć ran. kor., pap.-wosk., mało wyraźna; por. Gumowski, nr 79.

Pod tekstem: „Sigismundus Rex”; „Vniwersalik aby pod gońce y posły Tureckie y Tatarskie pod-

wody dawane nie byiy Miastu Lublinowi”; ,,Joan[nes]: Kucborski”.

Na odwrocie: „Libertas a podwodis pod Turki y pod Tatary”; „Niepotrzebne”.

Druk: Riabinin, nr 283.

Wykaz, 120; DmL, sygn. 139.

_ZDJ0033

Skip to content