1852, Feliks Bieczyński

Mappa Całego Miasta JKMci Lublina z wszystkiemi Ulicami Przedmieściami Jurydykami Klasztorami Kościołami Folwarkami Pałacami Kamienicami Ruderami Domami Chałupami tak zabudowanemijak pustującemi Placami Ogrodami Stawami Młynami Sadzawkami Rzekami Rowami oraz z wszelkiemi koło tegoż Miasta Przyległościami przez Deklaracyą Kommissyi Dobrego Porządku w tymże Mieście Lublinie będącej na mocy Reskryptu od Najjaśniejszego Stanisława Augusta Króla Polskiego szczęśliwie nam Panującego w Roku 1780 wydanego nakazano, a przez mię Stanisława Jana Nepomucena Łąckiego Trybunału Koronnego Lubelskiego Geometrę przysięgłego Roku 1783 Delineowana

Data opracowania: 1852

Autorzy: Feliks Bieczyński. Kopia planu Stanisława Jana Nepomucena Łęckiego z 1783 r., o czym informuje nota zamieszczona na planie.

Skala: [1:5000]

Opis zewnętrzny

  • wymiary: 123,8 x 91,2 cm
  • technika wykonania: rękopis, wielobarwny
  • materiał: papier na płótnie Język opisu treści planu: polski

Akta miasta Lublina. Plany miasta Lublina, sygn. 3.

 

Skip to content