1510, 10 kwietnia, Lublin

f. ąuarta prox. pt Conductmn Paschae

Stefan złotnik podwójci lubelski wraz z siedmioma ławnikami (wymienieni imiennie) zaświadczają, że rajca lubelski Tomasz Proszyecz zapisał szpitalowi Świętego Ducha w Lublinie i przebywającym w nim ubogim, oraz prepozytowi tego szpitala, czynsz w wysokości 2 grzywien rocznie z nabytych przez siebie ogrodów Krejdlarowskich.

PL-35-22-DmL-37-1-1

 

Oryg., perg., 29,8 x 20,8+3,4 cm; pismo wyblakłe, miejscami zatarte, nieczytelne; j. łac.

Pieczęci brak, nacięcie na perg.

Na odwrocie: 3 regesty, zatarte [XVI-XVII w.];  „Ad Ecclesiam S. Spiritus Lubl[inensem] spectat”; „Nro 63tio” poprawione na „62”  (sumariusz z r. 1836, nr 63).

Reg.: KmL, sygn. 248, s.23; AmL, sygn. 151, nr 70 (w obu błędnie odczytane nazwisko rajcy: Koszyc).

Druk: Riabinin, nr 105; W a d o w s k i, Kościoły, s.365 (fragm.).

Wykaz, 28; DmL, sygn. 37.

 

 

Skip to content