1541, 26 października, Wilno

f. 4ta a. fest. ss. Simonis et Judae ap.

Zygmunt król polski zezwala burmistrzowi i rajcom lubelskim na zakupienie czynszu rocznego dla kaznodziei w Lublinie oraz zabezpieczenie tegoż czynszu na jakichkolwiek dobrach ziemskich na wyderkaf za 500 florenów. Właściele dóbr, na których będzie zabezpieczony wspomniany czynsz, będą zobowiązani do ponoszenia ciężarów wypraw wojennych. Po wykupieniu czynszu w całości lub w części, rajcy mogą przenieść go na inne dobra, bez potrzeby uzyskiwania zgody króla.

182

 

Kopia z XVIII w., pap., 21,3 x 33,5 cm, zachowana dobrze, filigran; nie uwierzytelniona; j. łac.

Na odwrocie: „Nro 105to” (sumariusz z r. 1836).

Reg.: KmL, sygn. 248, s.32; AmL, sygn. 151, nr 119.

Druk: Riabinin, nr 178; MRPS, IV, nr 20654.

Wykaz, 70; DmL, sygn. 82.

Skip to content