1669, 3 października, Kraków, na sejmie koronacyjnym

Michał król polski poświadcza, że pełnomocnicy m. Lublina złożyli homagium w imieniu miasta.

 0004

 

Oryg., perg.: 38 x 24,3+8,6 cm; nieznaczne przetarcia i naddarcie na złożeniu; j. łac.

Pieczęć wykruszona, w puszce met., na jedw. sznurku jbw.

Pod tekstem: podpis Jędrzeja Olszowskiego, podkanclerzego; „Joannes Wołowski Va…men[sisj et Culmen[sis] Canonicus Sec Reg Mttis mp”.

Na odwrocie: „Juramentum fidelitatis …”; inny napis nieczytelny; „Nro 164to”  (sumariusz z r. 1836).

Reg.: KmL, sygn. 248, s.55.

Druk: Riabinin, nr 363.

Wykaz, 168; DmL, sygn. 174.

_ZDJ0014

Skip to content