1602, 6 grudnia, Lublin

Burmistrz i rajcy m. Lublina powołując się na zwolnienia celne miasta oraz umowy z Żydami potwierdzają, że Żyd Nossen Markowicz jest mieszkańcem Pod­zamcza Lubelskiego i proszą, aby za okazaniem tego dokumentu, nie czynić mu przeszkód w drodze na jarmarki.

0003

Oryg., pap. bifolium, 33,2 x 21,5 cm; przetarty na złożeniach; j. łac.

Pieczęć rady, pap.-wosk., por. Katalog, nr 5.

Pod tekstem: Jacobus Żendzian ciuitatis Lublinensis notarius iuratus spt.

Na odwrocie: „Anno Domini 1603 , die 2 /7?/ Februarii Nosen z Lublina Markowicz pokazywał wolne isczi /?/ w … ma wozów salis … wozów piencz s konami wozów ………………. wozów dwa … Adam Rapaczki mp”; dwa inne napisy w znacznej części zatarte.

Dok. wyłączony z akt luźnych m. Lublina. DmL, sygn. 130.

_ZDJ0023

Skip to content