1647, 20 maja, Warszawa

Władysław IV król polski, zważywszy że m. Lublin nie może podołać wydat­kom na reperację murów, wodociągu i dróg, na brukowanie ulic, poborom na żoł­nierza, podwodom dla posłów zagranicznych i innym tego typu, głównie z powodu istnienia w mieście znacznej ilości domów szlacheckich nie podlegających jurys­dykcji miejskiej i nie obciążonych opłatami na rzecz miasta postanawia, że wszyscy kupcy, zarówno mieszkający w granicach miasta, jak poza murami, mają prawo wystawiać kramy w rynku i sprzedawać w nich towary także poza jarmarkami, podczas sądów trybunalskich, ziemskich i grodzkich pod warunkiem opłaty do skarbca miejskiego 1 złotego od każdego łokcia kramu podczas każdego z trzech dorocznych jarmarków.

Oryg. nieznany.

Kopia z XVIII w., papv 20,8 x 34,2 cm; 3 niewielkie dziury, tekst uszkodzony; nie uwierzytelniona; j. łac.

Na odwrocie: „Copia”; „iest”; „N 191″ (sumariusz z r. 1841).

Reg.: KmL, sygn. 248, s.52; AmL, sygn. 151, nr 191.

Druk: Riabinin, nr 326.

Wykaz, 159; DmL, sygn. 170.

 

 

Skip to content