1548, 4 sierpnia, Kraków

sab. pt fest. s. Petri ad Vincula prox.

Zygmunt August król polski powtarza i potwierdza poniższy dokument króla Zygmunta, ręcząc słowem królewskim, że on i jego następcy ani nie zgodzą się nigdy na wykupienie wójtostwa lubelskiego przez kogokolwiek, ani też sami go nie wykupią.

  • 1548, 20 stycznia, Piotrków, na sejmie walnym
    Treść, jak sygn. 97.

Lista świadków (w obu dok.)

DML 98-1000083

 

Oryg., perg., 73 x 37,7 cm; niewielka dziura na złożeniu, tekst uszkodzony; j. łac.

Pieczęci brak, dziury po sznurku.

Pod tekstem: relacja i podpis Samuela Maciejowskiego, kanclerza.

Na odwrocie: 3 regesty [XVII-XVIII w.], częściowo zatarte; iuż dany …”/”Lectum”;Nro 113tio(sumariusz z r. 1836).

Kopia z XVIII w., nie uwierzytelniona.

Reg.: AmL, sygn. 151, nr 131.

Druk: Riabinin, nr 200.

Wykaz, 83; DmL, sygn. 98.

 

 

Skip to content