1676, 23 marca, Kraków, na sejmie koronacyjnym

Jan III król polski potwierdza i odnawia prawa i przywileje jakie m. Lublin o-trzymało od czasu lokacji, wszelkie lauda miejskie, jak też wszystkie przywileje ce­chowe.

 0004

 

Oryg., perg., 55,5 x 36,5+8,7 cm, plamy, pismo przyblakłe; inicjał „]”;j. łac.

Pieczęci brak, jedw. sznurek wbw.

Pod tekstem: „Joannes Rex”; „Stan[islau]s Burluski /!/ Gnl Regens Cancellfariae] Regni mami m”.

Na zakładce: „Confirmatio Jurium et Priuilegiorum Ciuitatis Lublinensis”.

Na odwrocie: informacja o oblacie dokumentu w ks. radź. 19 XII 1691 r., podpis Tomasza Argiela

pisarza miejskiego; inny napis zatarty; „Nro 168vo” (sumariusz z r. 1836).

Odpis: KmL, sygn. 247, nr 17 (pieczęć burmistrza, por. Katalog, nr 9); reg.: KmL, sygn. 248, s.56;

AmL, sygn. 151, nr 202.

Druk: Riabinin, nr 372.

Wykaz, 174; DmL, sygn. 179.

Skip to content