1548, 20 stycznia, Piotrków, na sejmie walnym

f. sexta in vig. s. Agnetis

Zygmunt król polski przyłącza i wciela na wieczne czasy do m. Lublina wójtostwo lubelskie ze wszystkimi należącymi do niego posiadłościami i dochodami, poddaje je prawu miejskiemu i jurysdykcji burmistrza i rajców, uwalniając tychże od wypraw wojennych z tytułu posiadania wójtostwa, od poborów publicznych na rzecz króla i państwa oraz od wszelkiej innej służby i ciężarów ziemskich, z wyjątkiem opłaty szosu, którą miasto będzie uiszczać wieczyście.

Lista świadków

PL-35-22-DmL-97-1-1-3

 

Oryg., perg., 57,5 x 39+13 cm, nieznaczne uszkodzenia na złożeniach, frag. tekstu zatarte; inicjał I; j. łac.

Pieczęć w. kor., w miseczce wosk., na jedw. sznurku dbw., w dolnej części wykruszona wraz z miseczką; por. Gumowski, nr 45.

 

 

Pod tekstem: relacja i podpis Samuela Maciejowskiego, podkanclerzego.

Na odwrocie: napisy zatarte; Nro 114to (sumariusz z r. 1836). 2 kopie z XVIII w., nie uwierzytelnione.

Reg.: KmL, sygn. 248, s.34; AmL, sygn. 151, nr 132. Druk: Riabinin, nr 198; MRPS, IV nr 8138.

Wykaz, 82; DmL, sygn. 97.

Skip to content