1679,11 lutego, Grodno, na sejmie walnym

Jan III król polski, mając na względzie nieprzestrzeganie przez Żydów lubel­skich praw i paktów z r.1505 w sprawie handlu żydowskiego w mieście, przez co przynoszą mu wielkie straty, zabrania im handlowania wszelkimi towarami w ob­rębie murów miejskich, pod groźbą konfiskaty towarów, jak też przebywania w mieście w czasie wszystkich świąt katolickich.

Orygv pap., k.2; 41 x 26 cm; nadpalony, zlaminowany, tekst uszkodzony; j. lac.

Pieczęć pap.-woskv zniszczona.

Pod tekstem: podpisy „Joannes Rex”; „Joarmes Stanislaus Witwicki abbas Infulfatus] Olicen[sis] Regni Cancell …”; „Rescriptum ne Jndaei pauperibus onera ciuilia solventibus … et modum invendi non …”

Na odwrocie; nota najpewniej o oblacie dok. oraz inna – w większej części spalone.

Kopia (ekstrakt z ks. radź.) z XVIII w., ślad po pieczęci; (Konfraternia kupiecka, sygn. 3).

Odpis: KmL, sygn. 145, k.69-69v; reg.: AmL, sygn. 151, nr 204.

Druk: Riabinin, nr 379 (na podstawie kopii).

Wykaz, 177; DmL, sygn. 181.

 

 

Skip to content