1635, 25 marca, Warszawa, na sejmie walnym

Władysław IV król polski z uwagi na klęskę siedmioletniego powietrza mo­rowego, niedawno znów grasującego w Lublinie, na szkody, jakie od prawie 10 lat miasto ponosi od ustawicznie przechodzących żołnierzy, wreszcie na niezwykłe po­bory, przedłuża miastu jeszcze na 20 lat od daty tegoż przywileju, nadane mu przez króla Zygmunta III [zob. nr 162] na 10 lat zwolnienie od dostarczania podwód, za­chowując w mocy powinność podwodową względem posłów tureckich i tatarskich.

 0005

 

Orygv pap., 53,8 x 32,8+9,5 cm; zachowany dobrze; filigran; inicjał „V”; j. łac.

Pieczęci brak.

Pod tekstem: „Petrus Gębicki s[ecre]t[ar]i[u]s mp”.

Na odwrocie: regest [XVII w]; „Nro 152do” (sumariusz z r. 1836).

Kopia z XVIII wv nie uwierzytelniona.

Reg.: AmL, sygn. 151, nr 184.

Druk: Riabinin, nr 315.

Wykaz, 149; DmL, sygn. 160.

 

 

Skip to content