1629,15 lutego, Warszawa, na sejmie walnym

Zygmunt III król polski, chcąc zwiększyć dochody Lublina, ustala wysokość mostowego i opłat od kupców przywożących sukno (tzw. strygielt) oraz przeznacza na potrzeby miasta połowę dochodów z wagi, miar i innych podobnych źródeł.

 

Oryg. nieznany.

Ekstrakt z ks. radź. z XVII w., pap., k.2; 20 x 31 cm; j. łac.

Pieczęć rady, pap.-wosk.; por. Katalog, nr 5.

Pod tekstem: „Ex proth[ocollo] actor[um] off[ic]y consu[laris] Lublin[ensis] extradit[um].”

Na odwrocie: „Priuilegium auctionis proventuum ciuitatis postridie festi Aiuumciationis BMV anno 1626″; N 177 (sumariusz z r. 1841).

2 kopie z XVIII w., nie uwierzytelnione.

Reg.: KmL, sygn. 248, s.47-48; AmL, sygn. 151, nr 177.

Druk: Riabinin, nr 301.

Wykaz, 141; DmL, sygn. 155.

 _ZDJ0018

Skip to content